Подаръчни ваучери за пътуване от Atlas-S

22 Декември 2020 г.
Ваучерът е валиден при следните условия:

 
  1. Ваучерът е валиден за период от една година от датата на закупуването му.
  2. Ваучерът не е достатъчен документ за участието Ви в избраната от Вас екскурзия. Той влиза в сила след подписване на договор в офиса на Туроператора, чрез който потребителят потвърждава участието си в нея.
  3. За подписването на договор за екскурзия е необходимо предоставянето на съответния подаръчен ваучер.
  4. Ваучерът е валиден, ако екскурзията е потвърдена. В случай, че не е набран минималният брой участници по дадена екскурзия, ваучерът може да се използва за друга такава.
  5. Ако Потребителят няма възможност да се възползва от получената като подарък екскурзия, той има правото да я предостъпи на друго лице.
  6. При неизползване на получения подаръчен ваучер в определения срок, Туроператорът не изплаща на Потребителя неговата парична равностойност. Ваучерът не материализира никакви други права и не е ценна книга.
  7. В случай на загуба ваучерът не се възстановява.
  8. Закупеният ваучер не може да се връща и съответно да се търси неговата левова равностойност, нито вцялост, нито частично.
  9. При наличие на разлика в стойността на ваучера и стойността на избраната екскурзия, Потребителят се задължава да я доплати при сключване на договора за туристическо пътуване. В случай, че ваучерът е с по-голяма стойност, на Потребителя не се възстановява разликата.
 

Всички новини »

Новини