Програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

31 Декември 2021 г.
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 

Бенефициент: Атлас ЕС България ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 26.06.2020 г.
Край: 26.09.2020 г.

Всички новини »

Новини