ДРАМА - КОЛЕДНИЯТ ГРАД цена 125.00 лв.

София - Серес - Алистрати - Драма - Филипи - Кавала - София
Програма: ДРАМА - КОЛЕДНИЯТ ГРАД
Дата на отпътуване: 07.12.2019
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 08.12.2019
Брой нощувки: 1
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
ОБЩА СУМА: 125.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Новини