КАНЬОНЪТ НА РЕКА ЧЕРНЕЛКА - СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ В РАЙОНА НА РЕКА ВИТ цена 49.00 лв.

София - Ъглен - Горталово - София
Програма: КАНЬОНЪТ НА РЕКА ЧЕРНЕЛКА - СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ В РАЙОНА НА РЕКА ВИТ
Дата на отпътуване: 10.11.2019
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 10.11.2019
Брой нощувки: 0
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
ОБЩА СУМА: 49.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Новини