РУСЕ - ОРЛОВА ЧУКА - ЧЕРВЕН - СКАЛНИ МАНАСТИРИ - СВЕЩАРИ - АБРИТУС цена 119.00 лв.

София – Пещера Орлова чука – Крепостта Червен – Ивановски скални манастири – Басарбовски манастир – Свещари – Свещарската гробница – Археологически резерват „Абритус“ – София
Програма: РУСЕ - ОРЛОВА ЧУКА - ЧЕРВЕН - СКАЛНИ МАНАСТИРИ - СВЕЩАРИ - АБРИТУС
Дата на отпътуване: 14.05.2022
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 15.05.2022
Брой нощувки: 1
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Настаняване / вид стаи:
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
ОБЩА СУМА: 119.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Новини