КАМЕННИ МИСТЕРИИ: СЛЪНЧЕВИ ДВЕРИ - КАМЕНИЦА - ХРАМА НА СИТАЛК цена 39.00 лв.

София - Старосел - Слънчеви двери - Каменица - Храма на Ситалк - София
Програма: КАМЕННИ МИСТЕРИИ: СЛЪНЧЕВИ ДВЕРИ - КАМЕНИЦА - ХРАМА НА СИТАЛК
Дата на отпътуване: 24.10.2020
Пътуването ще завърши на (дата на пристигане): 24.10.2020
Брой нощувки: 0
Качване от:*
Брой туристи:* в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
Трите Ви имена по паспорт:*
/ Необходими за договор /
ЕГН:
/ Необходими за договор /
№ паспорт/лична карта:
/ Необходими за договор /
Град:
/ Необходими за договор /
Пощенски Код:
/ Необходими за договор /
Адрес:
/ Необходими за договор /
E-mail:*
Телефон:*
ОБЩА СУМА: 39.00 лв.
Коментар и допълнителна информация:
* Задължителни данни

Новини